Nicole Scherzinger feat. Will.I.Am — Baby Love [2007 ã., Hip-Hop / R’n’B, DVDRip]

Nicole Scherzinger feat. Will.I.Am — Baby Love
Год выпуска: 2007
Страна: USA
Жанр: Hip-Hop / R’n’B
Продолжительность: 04:52
Êà÷åñòâî: DVDRip
Формат: AVI
Âèäåî êîäåê: XviD
Аудио кодек: MP3
Âèäåî: 592×368 (1.61:1), 23.976 fps, XviD build 47 ~1428 kbps avg, 0.27 bit/pixel
Àóäèî: 44.100 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~193.86 kbps avg

Äîï. Èíôîðìàöèÿ: Nicole Scherzinger feat. T.I. — Whatever U Like DVDRip. Promo Only.

Читайте также: